Great Wall แนะรัฐกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ลดหย่อนภาษีได้-บังคับคอนโดติดตั้งจุดชาร์จไฟ

May · Feb 21, 2021 06:08 PM

2021 Ora Good Cat

Great Wall Motor (เกรท วอลล์ มอเตอร์) หรือ GWM เผยกรณีศึกษาความสำเร็จรถยนต์ไฟฟ้าของจีน พร้อมร่วมวางรากฐานระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าหรือ xEV Ecosystem อย่างยั่งยืนในไทย

หลังจากจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา GWM ซึ่งเตรียมเปิดตัวรถพลังงานไฟฟ้า Ora Good Cat ภายในปีนี้ ได้นำเสนอแนวคิดการกระตุ้นการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า และการขยายตลาดรถอีวีที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวทันโลก และช่วยลดปัญหามลพิษในอากาศ โดยอ้างอิงจากความสำเร็จของประเทศจีน

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในจีนพุ่งแตะหลัก 1.3 ล้านคันในปี 2020 เติบโตเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า GWM ระบุว่าการขยายตัวของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงมาจากการออกมาตรการกำกับดูแลที่เคร่งครัดและการสร้างสิทธิประโยชน์จูงใจในเชิงเศรษฐกิจและความเข้มงวดกับการสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีการพัฒนานโยบาย “รถยนต์พลังงานทางเลือก (New Energy Vehicle : NEV)” เป็นแนวทางที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2021 Ora Good Cat

โมเดลความสำเร็จในการผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพราะด้วย 3 ปัจจัยสำคัญคือ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า

2. นโยบายส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และ

3. การผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพื่อสร้าง Ecosystem ของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้น 

ส่งผลให้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีจีนได้กลายเป็นประเทศผู้นำด้านรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

GWM แนะรัฐเร่งหามาตรการกระตุ้นตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

ณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ชี้ว่าบริษัทฯ สามารถถอดแนวคิดกรณีศึกษาความสำเร็จของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในจีน เพื่อนำมาใช้ผลักดันนโยบาย (Push Strategy) ในประเทศไทย

มาตรการที่จะช่วยลดมลพิษในเมืองใหญ่ได้มีทั้งการกำหนดวันคู่และวันคี่ สำหรับรถยนต์ที่วิ่งในเมืองและตรวจสอบการปล่อยไอเสียอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดนโยบายที่ดึงดูดคนให้หันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เช่น การลดหย่อนภาษีประจำปี และการให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางที่คล้ายกับในยุโรป ผู้ขับขี่รถอีวีไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถหรือค่าทางด่วน อีกทั้งยังสามารถใช้เลนพิเศษที่เดินทางได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น   

ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังสามารถผลักดันนโยบาย เช่น การทำแผนส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า การจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ไฟฟ้าโดยภาครัฐ การเพิ่มจำนวนสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายให้มีการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายในอาคาร สำนักงาน และคอนโดมิเนียม เป็นต้น

ส่วนภาคเอกชน อาจจะมีการกระตุ้นความต้องการของตลาดด้วยการผลิตและการสนับสนุนการใช้งานที่สร้างความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ การอำนวยความสะดวกให้ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้โดยสะดวกผ่านป้ายหรือการใช้แอปพลิเคชัน

รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้แก่สาธารณชนให้ทราบถึงนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว และการช่วยลดปริมาณ PM2.5 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

รีวิว

รถใหม่ล่าสุด