THB 627,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Mazda

  • รุ่น:

   Mazda 2

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1299

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   93

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Mazda 2

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMและรุ่นย่อยของMazda 2 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP
   ระบบเครื่องเสียงวิทยุ FM/AMใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของMazda 2 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP
   ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่ใช่
  • Ratchaburi

   Ratchaburi

   มีลำโพงด้านหน้าและรุ่นย่อยของMazda 2 Sedan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 1.5 Mazda 2 Sedan XD2020 1.5 Mazda 2 Sedan XDL2020 Mazda 2 Sedan 1.3 E2020 Mazda 2 Sedan 1.3 C2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S2020 Mazda 2 Sedan 1.3 S Leather2020 Mazda 2 Sedan 1.3 SP
   ลำโพงด้านหน้าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Mazda 2 Hatchback 1.3 S Sports

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS