THB ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Bentley Mulsanne Speed ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Bentley

  • รุ่น:

   Bentley Mulsanne

  • เกรด:

   Luxury

  • รูปแบบรถ:

   Sedan

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   6752

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   512

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ Bentley Mulsanne Speed

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Bentley Mulsanne Speed

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS