THB 1,600,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Thairung

  • รุ่น:

   Thairung TR Transformer II 7 Seater

  • เกรด:

   Commercial

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2393

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Thairung TR Transformer II 7 Seater

FAQ Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Thairung TR Transformer II 7 Seater 2.4 2WD AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS