THB 420,000

ราคา 2020 Nissan March 1.2L S MT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

รอคอนเฟิร์ม

ภาษีถนน

รอคอนเฟิร์ม

ประกันภัย

รอคอนเฟิร์ม

  • ยี่ห้อ:

   Nissan

  • รุ่น:

   Nissan March

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1198

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   106

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น
 • ระบบสั่งการด้วยเสียงของNissan Marchมีอะไรบ้าง

  มีระบบสั่งการด้วยเสียงและรุ่นย่อยของNissan March ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan March 1.2L S MT2020 Nissan March 1.2L E MT2020 Nissan March 1.2L E CVT
  ระบบสั่งการด้วยเสียงไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เครื่องเล่นดีวีดีของNissan Marchมีอะไรบ้าง

  มีเครื่องเล่นดีวีดีและรุ่นย่อยของNissan March ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan March 1.2L S MT2020 Nissan March 1.2L E MT2020 Nissan March 1.2L E CVT
  เครื่องเล่นดีวีดีไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย BluetoothของNissan Marchมีอะไรบ้าง

  มีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothและรุ่นย่อยของNissan March ได้แก่

  รุ่นย่อย2020 Nissan March 1.2L S MT2020 Nissan March 1.2L E MT2020 Nissan March 1.2L E CVT
  ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetoothไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่

ราคากลางสำหรับการแลกเปลี่ยน

2020 Nissan March 1.2L S MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

VS