THB ยังไม่คอนเฟิร์มยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Ssangyong

  • รุ่น:

   Ssangyong Stavic

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1998

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   153

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รูปภาพ Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT

ภายนอก

ภายใน

Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT FAQ

 • ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางของSsangyong Stavicมีอะไรบ้าง

  • disornr

   disornr

   มีระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ระบบเบรกด้านหลังของSsangyong Stavicมีอะไรบ้าง

  • Keawjai Chaihong

   Keawjai Chaihong

   มีระบบเบรกด้านหลังและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ระบบเบรกด้านหลังVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated DiscsVentilated Discs
 • ถุงลมฝั่งคนนั่งของSsangyong Stavicมีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ถุงลมฝั่งคนนั่งใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Ssangyong Stavic 2.0L 2WD MT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS