THB ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Ssangyong

  • รุ่น:

   Ssangyong Stavic

  • เกรด:

   E-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2157

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   176

  • จำนวนที่นั่ง:

   11

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Ssangyong Stavic

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

FAQ Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT

  • Phachara

   Phachara

   มีที่วางขวดน้ำและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ที่วางขวดน้ำใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีระบบทำความร้อนและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ระบบทำความร้อนใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
  • คิดดีมีสูข

   คิดดีมีสูข

   มีประเภทพวงมาลัยและรุ่นย่อยของSsangyong Stavic ได้แก่

   รุ่นย่อยSsangyong Stavic 3.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD ATSsangyong Stavic 2.0L 2WD MTSsangyong Stavic 2L 4WD ATSsangyong Stavic 2.2L 2WD MTSsangyong Stavic 3.2L 2WD AT
   ประเภทพวงมาลัยPowerPowerPowerPowerPowerPowerPowerPower

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Ssangyong Stavic 2.2L 2WD AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS