THB 15,700,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Porsche Panamera 4.0 GTS Sport Turismo ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Panamera

  • เกรด:

   Luxury

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3996

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   460

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

FAQ 2020 Porsche Panamera 4.0 GTS Sport Turismo

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche Panamera 4.0 GTS Sport Turismo

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS