2020 Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT

THB 1,041,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2442

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   181

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT FAQ

 • ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   มีระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • ปรัช สุวรรณ

   ปรัช สุวรรณ

   มีเข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าปรับระดับสูง-ต่ำใช่ใช่ใช่ไม่มี่ใช่ใช่ใช่ไม่มี่ไม่มี่
 • ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • ณาตาชา อิอิ

   ณาตาชา อิอิ

   มีที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ที่พักแขนตรงกลางเบาะหลังไม่มี่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ใช่ไม่มี่ไม่มี่

รถยอดนิยม

VS