2020 2.5 Double Cab 2WD GLX

THB 682,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Mitsubishi

  • รุ่น:

   Mitsubishi Triton

  • เกรด:

   Pickup

  • รูปแบบรถ:

   Pickup

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2477

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   126

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX FAQ

 • บอกภาพรวมของMitsubishi Tritonหน่อย.

  • Phachara

   Phachara

   ภาพรวม ของ Mitsubishi Triton มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLS 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLS 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GT Premium 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD 2.4 GLS 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6AT2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD 2.4 GL 6MT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GT Premium 6AT
   ยี่ห้อMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishiMitsubishi
   รูปแบบรถPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickup
   เกรดPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickupPickup
   รุ่นTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTritonTriton
   ปีที่เปิดตัว2020202020202020202020202020202020202020
   ประเทศที่ผลิต
   เครื่องยนต์2.5 L2.5 L2.4 L2.5 L2.5 L2.5 L2.5 L2.4L2.5 L2.5 L
   การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง
   On SaleYYYYYYYYY
 • ประเภทไฟหน้าของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Fifa-girl

   Fifa-girl

   มีประเภทไฟหน้าและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT
   ประเภทไฟหน้าHalogenHalogenXenonXenonXenonHalogen
 • ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังของMitsubishi Tritonมีอะไรบ้าง

  • Virat Wongsawai

   Virat Wongsawai

   มีถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและรุ่นย่อยของMitsubishi Triton ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GL 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX 5MT2020 Mitsubishi Triton Mega Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT2020 2.5 Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT2020 Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 GLX 6MT2020 2.5 Mitsubishi Triton Single Cab 4WD GL2020 Mitsubishi Triton Single Cab 2.5 GL 5MT
   ถาดวางอเนกประสงค์ สำหรับผู้โดยสารตอนหลังไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่

รถยอดนิยม

VS