2020 3.0 Carrera 4

THB 10,800,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche 911

  • เกรด:

   Sports Car

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2981

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   385

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4 FAQ

 • ไฟตัดหมอกหน้าของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีไฟตัดหมอกหน้าและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 3.7 Porsche 911 Turbo
   ไฟตัดหมอกหน้าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • ถุงลมฝั่งคนนั่งของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  • เมธาสิทธิ์

   เมธาสิทธิ์

   มีถุงลมฝั่งคนนั่งและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
   ถุงลมฝั่งคนนั่งใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
 • สัญญาณกะระยะถอยหลังของPorsche 911มีอะไรบ้าง

  • ฟอง_พิชญา

   ฟอง_พิชญา

   มีสัญญาณกะระยะถอยหลังและรุ่นย่อยของPorsche 911 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche 911 Carrera2020 3.0 Porsche 911 Carrera Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 42020 3.0 Porsche 911 Carrera 4 Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera S2020 3.0 Porsche 911 Carrera S Cabriolet2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S2020 3.0 Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet2020 4.0 Porsche 911 GT3 RS2020 3.7 Porsche 911 Turbo
   สัญญาณกะระยะถอยหลังOptionalใช่Optionalใช่Optionalใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Porsche 911 3.0 Carrera 4

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS