THB 1,580,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Thairung

  • รุ่น:

   Thairung TR Transformer II 9 Seater

  • เกรด:

   Commercial

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2393

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   150

  • จำนวนที่นั่ง:

   9

สเปคอื่น

รูปภาพ Thairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

Thairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT FAQ

 • ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าของThairung TR Transformer II 9 Seaterมีอะไรบ้าง

  • ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   มีระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 9 Seater ได้แก่

   รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD ATThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT
   ระบบทำความร้อนสำหรับเบาะหน้าไม่มี่ไม่มี่ไม่มี่
 • จำนวนลูกสูบของThairung TR Transformer II 9 Seaterมีอะไรบ้าง

  • อ้อม เผ่าทอง

   อ้อม เผ่าทอง

   มีจำนวนลูกสูบและรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 9 Seater ได้แก่

   รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD ATThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT
   จำนวนลูกสูบ444
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของThairung TR Transformer II 9 Seaterมีอะไรบ้าง

  • bankyproud

   bankyproud

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของThairung TR Transformer II 9 Seater ได้แก่

   รุ่นย่อยThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD ATThairung TR Transformer II 9 Seater 2.8 4WD MTThairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

Thairung TR Transformer II 9 Seater 2.4 2WD AT

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS