THB 21,500,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2021 Maserati MC20 Standard ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Maserati

  • รุ่น:

   Maserati MC20

  • เกรด:

   Super Car

  • รูปแบบรถ:

   Coupe

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   3000

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   630

  • จำนวนที่นั่ง:

   2

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Maserati MC20

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2021 Maserati MC20 Standard

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS