THB 4,790,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Volvo XC 90 2.0 Inscription ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Volvo

  • รุ่น:

   Volvo XC 90

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1969

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   324

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Volvo XC 90

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Volvo XC 90 2.0 Inscription

  • อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   อุ้ย'เหี้ยย ส่อง

   มีระบบป้องกันล้อล็อกและรุ่นย่อยของVolvo XC 90 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 Volvo XC 90 R-Design2020 2.0 Volvo XC 90 Momentum2020 2.0 Volvo XC 90 Inscription2020 2.0 Volvo XC 90 Excellence
   ระบบป้องกันล้อล็อกใช่ใช่ใช่ใช่
  • มีให้เธอเสมอ

   มีให้เธอเสมอ

   แชสซี ของ Volvo XC 90 มีดังนี้

   รุ่นย่อย2020 2.0 Volvo XC 90 R-Design2020 2.0 Volvo XC 90 Momentum2020 2.0 Volvo XC 90 Inscription2020 2.0 Volvo XC 90 Excellence
   ระบบขับเคลื่อนFWDAWDFWD
   ระบบกันสะเทือนด้านหน้าAir SuspensionAir SuspensionAir SuspensionAir Suspension
   ระบบกันสะเทือนด้านหลังAir SuspensionAir SuspensionAir SuspensionAir Suspension
   ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า1665 mm1665 mm1665 mm1665 mm
   ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง1667 mm1667 mm1667 mm1667 mm
   รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)6.5 m5.9 m6.5 m
  • ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   มีเซ็นทรัลล็อคและรุ่นย่อยของVolvo XC 90 ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 2.0 Volvo XC 90 R-Design2020 2.0 Volvo XC 90 Momentum2020 2.0 Volvo XC 90 Inscription2020 2.0 Volvo XC 90 Excellence
   เซ็นทรัลล็อคใช่ใช่ใช่ใช่

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Volvo XC 90 2.0 Inscription

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS