THB 529,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Nissan

  • รุ่น:

   Nissan Note

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   MPV

  • รูปแบบเกียร์:

   CVT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1198

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   79

  • จำนวนที่นั่ง:

   5

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Nissan Note 1.2E

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Nissan Note 1.2E FAQ

 • จำนวนประตูของNissan Noteมีอะไรบ้าง

  • Tagg Kittisak

   Tagg Kittisak

   มีจำนวนประตูและรุ่นย่อยของNissan Note ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Nissan Note 1.2E2020 Nissan Note 1.2V2020 Nissan Note 1.2VL
   จำนวนประตู555
 • กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ของNissan Noteมีอะไรบ้าง

  • lina_love_peace

   lina_love_peace

   มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์และรุ่นย่อยของNissan Note ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Nissan Note 1.2E2020 Nissan Note 1.2V2020 Nissan Note 1.2VL
   กล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานของรถยนต์ใช่ใช่ใช่
 • กำลังสูงสุด (พีเอส)ของNissan Noteมีอะไรบ้าง

  • Virat Wongsawai

   Virat Wongsawai

   มีกำลังสูงสุด (พีเอส)และรุ่นย่อยของNissan Note ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Nissan Note 1.2E2020 Nissan Note 1.2V2020 Nissan Note 1.2VL
   กำลังสูงสุด (พีเอส)797979

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Nissan Note 1.2E

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS