THB 8,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Porsche

  • รุ่น:

   Porsche Macan

  • เกรด:

   Executive

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   MT/AT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2967

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   258

  • จำนวนที่นั่ง:

   7

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Porsche Macan 3.0 Turbo PDK

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Porsche Macan 3.0 Turbo PDK FAQ

 • ความสูงของPorsche Macanมีอะไรบ้าง

  • มีให้เธอเสมอ

   มีให้เธอเสมอ

   มีความสูงและรุ่นย่อยของPorsche Macan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.6 Porsche Macan PDK2020 3.0 Porsche Macan Turbo PDK2020 3.0 Porsche Macan S PDK
   ความสูง1624 mm1624 mm1624 mm
 • หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ของPorsche Macanมีอะไรบ้าง

  • กมล สุพิศ

   กมล สุพิศ

   มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์และรุ่นย่อยของPorsche Macan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.0 Porsche Macan S PDK
   หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอกรถยนต์ใช่
 • ความกว้างของPorsche Macanมีอะไรบ้าง

  • ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   ตี้ดี๊ด๊าปาทังกี้ปาทังก้า

   มีความกว้างและรุ่นย่อยของPorsche Macan ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 3.6 Porsche Macan PDK2020 3.0 Porsche Macan Turbo PDK2020 3.0 Porsche Macan S PDK
   ความกว้าง2098 mm2098 mm2098 mm

รถยอดนิยม

VS