THB 5,900,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา BMW M2 Coupe 3.0L ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW M2 Coupe

  • เกรด:

   C-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Coupe

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2979

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   370

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ BMW M2 Coupe 3.0L

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

BMW M2 Coupe 3.0L

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS