BMW I3S

THB 3,700,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 BMW I3S Electric ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   BMW

  • รุ่น:

   BMW I3S

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   Hatchback

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   0

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   38

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 BMW I3S Electric

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 BMW I3S Electric

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS