THB 1,550,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone) ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Jimny

  • เกรด:

   A-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1462

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   102

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

ภายนอก

ภายใน

FAQ 2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS