THB 1,550,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคาที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

สเปครถ

  • ยี่ห้อ:

   Suzuki

  • รุ่น:

   Suzuki Jimny

  • เกรด:

   B-Segment

  • รูปแบบรถ:

   SUV

  • รูปแบบเกียร์:

   MT

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   1462

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   102

  • จำนวนที่นั่ง:

   4

สเปคอื่น

รูปภาพ 2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)

ภายนอก

ภายใน

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone) FAQ

 • ระบบสัญญานกันขโมยของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  • Ning Neverdie

   Ning Neverdie

   มีระบบสัญญานกันขโมยและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   ระบบสัญญานกันขโมยใช่ใช่
 • ปริมาตรกระบอกสูบของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  • Fifa-girl

   Fifa-girl

   มีปริมาตรกระบอกสูบและรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   ปริมาตรกระบอกสูบ14621462
 • รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)ของSuzuki Jimnyมีอะไรบ้าง

  • ลูกชาย คนเล็ก

   ลูกชาย คนเล็ก

   มีรัศมีวงเลี้ยว (เมตร)และรุ่นย่อยของSuzuki Jimny ได้แก่

   รุ่นย่อย2020 Suzuki Jimny 1.5 MT (Monotone)2020 Suzuki Jimny 1.5 AT (Monotone)
   รัศมีวงเลี้ยว (เมตร)4.9 m4.9 m

รถยอดนิยม

VS