THB 1,079,000ยังไม่คอนเฟิร์ม

ราคา 2020 Toyota Hiace 2.8 GL ที่ไทย

ชำระหนี้เป็นรายเดือน

THB รอคอนเฟิม

ภาษีถนน

THB รอคอนเฟิม

ประกันภัย

THB รอคอนเฟิม

  • ยี่ห้อ:

   Toyota

  • รุ่น:

   Toyota Hiace

  • เกรด:

   Commercial

  • รูปแบบรถ:

   Commercial

  • รูปแบบเกียร์:

   -

  • ปริมาตรกระบอกสูบ:

   2755

  • กำลังสูงสุด (พีเอส):

   177

  • จำนวนที่นั่ง:

   12

สเปคอื่น

รุ่นย่อยและราคา Toyota Hiace

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ภายนอก

ภายใน

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

รุ่นที่ราคาคล้ายกัน

FAQ 2020 Toyota Hiace 2.8 GL

สูงกว่าราคาซื้อขายเฉลี่ยสูงสุด 20%

2020 Toyota Hiace 2.8 GL

แลก

เพิ่มรถของคุณ

บริการตรวจสภาพรถและบริการค้าขายเฉพาะในบริเวณกรุงเทพฯเท่านั้น

รถยอดนิยม

VS